Veterinari Barcelona

Anestèsia i tractament del dolor

El Servei d’Anestèsia de Balmesvet atén:

  • Pacients que hagin de ser intervinguts quirúrgicament (anestèsia general, regional, local, epidural).
  • Pacients que necessitin sedació o anestèsia per a procediments diagnòstics: endoscòpia,
    mielografia, TC (tomografia computada), obtenció de mostres per a la
    citologia/biòpsia ecoguiada o guiada per TC.
  • Pacients crítics ingressats a l’UCI.
  • Pacients oncològics i tots aquells amb patologia que necessitin control del dolor.

L’equip de Balmesvet compleix amb els màxims estàndards de qualitat internacionals de cures preanestèsiques, anestèsiques, postanestèsiques i de monitoratge. L’objectiu és subministrar una anestèsia segura, agradable i sense estrès ni dolor.

La valoració preanestèsica inclou una història clínica detallada del pacient que considera tots els elements (antecedents clínics, edat, raça, temperament), un examen físic complet i les proves preanestèsiques (pressió arterial, analítica, proves d’imatge, ecocardiografia, electrocardiograma, etc.). Aquesta avaluació prèvia permet a l’equip d’anestèsia decidir el protocol anestèsic més adequat i segur per al pacient, així com el procediment a seguir.

Es monitora el pacient amb l’equipament més sofisticat: electrocardiograma continu, estudi d’oxigenació, intercanvi de gasos i pressió arterial no invasiva i invasiva.