Balmesvet està certificada com Clínica Or Felina, l’estàndard amb màxim nivell per a les clíniques Cat friendly, o amables amb els gats. Aquest segell garanteix un màxim nivell en la cura per a gats.

El Nivell Or dels hospitals felins Cat friendly s’estableix tenint com a base elements com: comptar amb consultes exclusives per a gats, sala d’espera segons uns determinats estàndards, servei d’hospitalització, equipament quirúrgic, una fluida comunicació veterinari- família, etc. Entre alguns dels factors que garanteixen una atenció assistencial de màxim nivell.

Benestar, confort, confiança i tranquil·litat per als nostres gats i els seus propietaris.