Balmesvet amb Vetformación

La millor manera per aprendre és practicant i ara pots fer-ho al nostre hospital veterinari.

Balmesvet Veterinaris conjuntament amb l’escola de formació professional veterinària VET Formación presenten el curs d’Auxiliar Tècnic en Veterinària (ATV) en un entorn ideal per realitzar pràctiques complementàries a l’aprenentatge assistint al nostre equip de professionals.

En Balmesvet entenem que la metodologia learning by doing i l’aprenentatge per projectes i amb casos pràctics i reals són la formació més completa. Per això, oferim 500 hores de pràctiques a l’Hospital Balmesvet al costat del nostre equip veterinari per a l’adquisició pràctica i teòrica de coneixements i competències professionals d’ATV.

A més, les pràctiques també comprenen totes les tasques dels diferents departaments per aconseguir una capacitació 100% completa en cada àrea d’un hospital o clínica veterinària a final de curs.