Quiròfan clínica veterinària

Cirurgia mínima invasiva

Durant els últims vint anys ha augmentat l’ús de les tècniques de mínima invasió en la clínica diària de petits animals. És per això que l’objectiu de Balmesvet consisteix a millorar la qualitat assistencial dels nostres pacients mitjançant l’ús d’aquestes tècniques, i garantir així una millor recuperació i minimitzar el dolor postoperatori, que es tradueix en una millor qualitat de vida. Aquestes tècniques tenen el seu origen en la necessitat dels especialistes d’efectuar labors diagnòstiques i terapèutiques amb el mínim dolor durant l’accés a la regió anatòmica d’interès. Gràcies a la naturalesa d’aquesta mena de tècniques, que empren orificis naturals o efectuen incisions mínimes, l’especialista utilitza una tecnologia que li permet controlar i visualitzar «a distància»; sense tocar directament la regió anatòmica d’interès.

Les aplicacions pràctiques de l’endoscòpia veterinària són actualment molt variades.

Els endoscopis flexibles permeten:

 • Explorar i prendre mostres de totes les regions del tracte digestiu (esofagoscòpia, gastroscòpia, duodenoscòpia, ileoscòpia i colonoscòpia).
 • Explorar i prendre mostres de vies respiratòries baixes (laringoscòpia,traqueobroncoscòpia) i de la nasofaringe.

 

Els principals avantatges de l’endoscòpia són una extraordinària visualització dels òrgans, menys dolor, una taxa de complicacions reduïda, una recuperació més ràpida i un accés a zones del cos de difícil aproximació mitjançant cirurgia convencional.

Per altra banda, les òptiques rígides resulten útils per a:

 • Otoscòpia de l’orella externa i l’orella mitjana en pacients amb anestèsia general
 • Endoscòpia intervencionista en cavitat nasal -Endoscòpia oral i dental
 • Rinoscòpia rostral
 • Laringoscòpia
 • Traqueoscòpia de la porció cranial de la tràquea en pacients de mida petita
 • Uretrocistoscòpia en femelles de l’espècie canina
 • Vaginoscòpia
 • Artroscòpia
 • Accés a vísceres abdominals mitjançant la cirurgia laparoscòpica.

 

No sols existeix la possibilitat d’observar i prendre mostres, sinó també es poden seguir procediments de medicina preventiva com ara gastropèxies, o procediments curatius o de suport com ara l’extracció de cossos estranys d’estómac i esòfag, pòlips, col·locació de sondes gàstriques per a nutrició enteral, etc.

Serà tot un plaer per a l’equip Balmesvet assessorar-te per a qualsevol dubte que et pugui sorgir. No dubtis a demanar una cita.