Gat auscultat

Cardiologia

La cardiologia s’encarrega de la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties cardiorespiratòries.

Per a això comptem amb un equip de professionals veterinaris especialitzats i experts en cardiologia veterinària que, a més, compten amb el suport de la millor tecnologia i els mitjans més moderns a la seva disposició.

Serveis de cardiologia per a gossos i gats a Barcelona:

 • Diagnòstic i tractament d’insuficiència cardíaca, valvulopaties, arrítmies i defectes congènits.
 • Electrocardiografia digital de dotze derivacions.
 • Ecocardiografia. Puncions ecoguiades.
 • Radiologia digital
 • TAC, TC (tomografia computada).
 • Estudi de les arrítmies.
 • Monitoratge amb Holter 24 h.
 • Cirurgia toràcica i cardíaca: Hèrnia peritoneu-pericardíaca, pericardiectomia, tancament del conducte arteriós persistent, col·locació de drenatges toràcics, exèresis de tumors pericardíacs, pulmonars i cardíacs.
 • Cardiologia intervencionista: Col·locació de marcapassos, valvuloplàsties i tancament del conducte arteriós persistent.
 • Determinació de la pressió arterial.
 • Cribratge de malalties cardíaques congènites.