Perro hospitalizado

Hospitalització de gossos

A Hospital Veterinari Balmesvet disposem de diferents zones d’hospitalització, on els pacients canins es troben monitorats constantment pel nostre equip veterinari.

A més, comptem amb equips d’infusió constant per a fluïdoteràpia, nutrició mitjançant sonda nasoesofàgica, drenatges, catèters, oxigenoteràpia, llums de calor… i la més avançada tecnologia en un espai de més de 300 m2 entre els barris de Sant Gervasi, Gràcia i l’Eixample de Barcelona.

Comptem amb un espai exclusiu per a l’hospitalització de gossos (separats i sense contacte de l’àrea felina).

Àrees d’hospitalització canina:

  • Àrea per a pacients infecciosos.
  • Hospitalització general per a gossos.
  • Gossos que requereixen cures intensives i atencions especials (UCI).